Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij

mijn verzameling
Plaats:

Amsterdam 

Jaar: 1965
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden; Specium