Maatschappij tot Expoitatie van Onroerende Goederen M.E.O.G.

Prijs:5.00EUR
Plaats: Enschede
Jaar: 1936
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja