Nederlandsche Smelterij voor Tin en andere Metalen

Prijs:10.00EUR
Plaats: Vlaardingen
Jaar: 1916
Soort: Oprichtersb.
Coupure:
Kwalieit: VF/F
Coupons: nee