Commercieele Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen

Prijs:8.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1908
Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: F
Coupons: ja