Nederlandsche Trust tot Exploitatie van Onroerende Goederen

Prijs:8.00EUR
Plaats: Haarlem
Jaar: 1927
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja