Provinciale Hypotheekbank

Prijs:10.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1899
Soort: Pandbrief
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium