De Twentsche Bank

Prijs:14.00EUR
Plaats: Enschede
Jaar: 19..
Soort: Obligatie
Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium