Nederlandsch-Indische Portland Cement Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1910
Soort: Winstbewijs
Coupure:  
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium