Amsterdamsche Scheepsverbandbank

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1922
Soort: Pandbrief
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium