Russian 4.5% State-loan of 1905 1000 reichsmarks

Prijs:16.00EUR
Plaats:
Jaar: 1905
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 Marks
Kwalieit:

VF

Coupons: nee