Talens de Mexico

mijn verzamelgebied
Plaats: Apeldoorn
Jaar: 1932
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: Specium