Vereeniging tot Evangelisatie in en ten bate der Nederlandsch Hervormde Kerk

Prijs:18.00EUR
Plaats: Wormerveer
Jaar: 1922
Soort: Obligatie
Coupure: 50 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja