Nederlandsch-Indische Portland Cement Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1910/1956
Soort: Winstbewijs
Coupure:  
Kwalieit: VF
Coupons: ja