Transvalia Land- Exploratie & Mijn-Maatschappij te Pretoria

Prijs:4.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1897
Soort: Aandeel
Coupure: 60 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja