Rubber Cultuur Maatschappij "Djember"

Prijs:5.00EUR
Plaats:

Paris

Jaar: 1925
Soort: Winst-Aand.
Coupure:
Kwalieit: VF
Coupons:

ja