Expoitatie Maatschappij Chemische Industrie. "Amsterdam"

Prijs:12.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1916
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja