Van der Kuy & van der Ree's Machinefabriek en Scheepswerf.

Prijs:16.00EUR
Plaats:

Rotterdam

Jaar: 1918
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja