Algemene Bank Nederland

Prijs:5.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar:

1971

Soort: Kasobligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: specium