Verenigde Spaarbank te Utrecht (ingelijst)

Prijs:20.00EUR
Plaats:

Utrecht

Jaar:

1987

Soort: Obligatie
Coupure: 50x1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: geen nummer