Koninklijke Ned. Petroleum Ma. 1890-1950

Prijs:30.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1950
Soort: Boek
Coupure: n.v.t
Kwalieit: EF
Coupons:

n.v.t.

Bijzonderheden: Uitgebracht ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan.

Met grote kaart van: Het erbeidsveld van de Maatschappijen behorende tot de Koninklijke Shell Groep. 213 bladzijden