Noordbrabantsche Stoomtramweg Maatschappij

Prijs:16.00EUR
Plaats: Tilburg
Jaar: 1881
Soort: Aandeel
Coupure:

250 gulden

Kwalieit: VF
Coupons: ja