Rath & Doodeheefver's Behangselpapier

Prijs:10.00EUR
Jaar: 1924
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 Gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

nee