Amsterdamsche Rijtuigenvereeniging

Prijs:45.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1881
Soort: Aandeel
Coupure:

250 gulden

Kwalieit: VF
Coupons: ja