Maatschappij tot Exploitatie van Zilvermijnen

Prijs:14.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1877
Soort: Aandeel
Coupure: 120 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja