Amsterdamsche Rijtuigenvereeniging

Prijs:45.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1881
Soort: Aandeel
Coupure:

1000 gulden

Kwalieit: EF
Coupons: ja