Philips Gloeilampenfabrieken

Prijs:14.00EUR
Plaats:

Eindhoven

Jaar: 1973
Soort: Aandeel
Coupure: 10x10 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium