R.K. Kerkbestuur H.Eusebius

mijn verzamelgebied
Plaats:

Arnhem

Jaar: 1908
Soort: Obligatie
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium