Maatschappij der Nederlandsche Smederijen en Staalwerken ter Terneuzen

Prijs:20.00EUR
Plaats:

Brussel

Jaar: 1899
Soort: Div.Aandeel
Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons: ja