Zeevischhandel van Oterendorp & Co

Prijs:25.00EUR
Plaats:

IJmuiden

Jaar: 1916
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee