Finantieele Maatschappij voor Nijverheids-Ondernemingen

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1883
Soort: Opr.Aandeel
Coupure: 5/100 deel
Kwalieit: EF
Coupons: nee