Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Prijs:55.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1888
Soort: Aandeel
Coupure: 25 gulden
Kwalieit: F
Coupons: nee