Zuid - Afrikaansche Handelsmaatschappij

ntk
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1881
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja