Woningbouw gevestigd te 's-Gravenhage

Prijs:25.00EUR
Plaats: s' Gravenhage
Jaar: 1921
Soort: Aandelen
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: niet ondertekend