Algemeene Verzekering Maatschappij "Europa"

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 19....
Soort: Aandeel
Coupure: 5000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: SPECIUM