Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 19....
Soort: Certificaat
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specium