Scheepsexploitatie Maatschappij 'Image"

Prijs:18.00EUR
Plaats: Gorinchem
Jaar: 1935
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja