Continentale Assurantie Maatschappij

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1919
Soort: Opr.Bewijs
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja