Hollandsch-Duitsche Hypotheek- en Onroerend Goed Maatschappij

Prijs:12.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1921
Soort: Aandeel
Coupure: 40 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: Serie A