Maatschappij van Nassau La Leco tot Exploitatie van Onroerende Goed.

Prijs:18.00EUR
Plaats: Dordrecht
Jaar: 1888
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja