Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1948
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium