Haagsche Verzekering Sociéteit

Prijs:15.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1926
Soort: Premie Obl.
Coupure: 50 cent
Kwalieit: EF
Coupons:

ja