Algemeene Maatschappij van Verzekering op het Leven "Kennemerland'

Prijs:20.00EUR
Plaats: Haarlem
Jaar: 1908
Soort: Aandeel
Coupure: 600 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja