Rotterdamsche Assurantie Compagnie NV

Prijs:18.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1941
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja