Rotterdamsche Assurantie Compagnie NV

Prijs:28.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1942
Soort: Onder Aand.
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja