Nationale Lloyd. Maatschappij van Verzekeringen en Herverzekeringen

Prijs:20.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1927
Soort: Onder-Aand.
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja