Eerste Nederlandsche Kapitaal- en Rente Verzekering- Maatschappij "De Nationale Spaarkas"

Prijs:38.00EUR
Plaats:

Utrecht

Jaar: 1898
Soort:

Opr. bewijs

Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons:

ja