Handels-Assurantie- en Crediet Onderneming

Prijs:28.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1926
Soort:

Aandeel

Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden:  Eerste Serie