De Nederlandsche Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente

Prijs:24.00EUR
Plaats:

Utrecht

Jaar: 1916
Soort:

Opr-Aandeel

Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons:

ja