Algemeene Ma. van Levensverzekering en Lijfrente

Prijs:14.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1881
Soort:

Aandeel

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

nee