Nederlandsche Ziekten en Ongevallen Verzekering Maatschappij en Burgerziekenfonds

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1905
Soort:

Aandeel

Coupure: 250 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee